İnsan Kaynakları ve Kalite Yönetimi

Positive Çağrı Merkezi insan kaynakları süreçleri, konusunda uzman, akademik bilgi birikimlerini sahada test etmiş, konularında ciddi tecrübelere sahip kadrolar tarfından kuruldu.

Positive Çağrı Merkezi insan kaynakları süreçlerini benzerlerinden farklı kılan en önemli özelliği, sistemlerinin tümünün; yaşanarak tecrübe edilmiş deneyimler sonucu gelişen ürünlerden oluşması ve uygulamalarının tümünün maksimum iş başarısı sonucunu hedefliyor olmasıdır.

Positive Çağrı Merkezi insan kaynakları süreçleri;

– Personel Seçme ve Yerleştirme Uygulamaları,
– Eğitim Geliştirme Uygulamaları
– Performans Yönetim ve Geribildirim Sistemleri
– Motivasyon Yönetimi
– Başarı Hedefli Ücretlendirme Sistemleri
– Gizli Müşteri Uygulamaları
– Ücretlendirme Sistemleri
– Organizasyon Tanımlama ve Planlama,

Süreçleri ile, adına hizmet sunduğu kurumların rekabet gücünü, dolayısıyla verimliliğini ve karlılığını arttıran araçlar olarak tasarlar ve kullanır.

Doğru seçilmiş, doğru eğitilmiş ve doğru biçimde değerlendirilerek sürekli gelişim desteği sunulan personelin iş başarısı;
– Toplam Kalite Yönetim Sistemleri,
– ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemleri,
– ISO/IEC 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemleri,

İle desteklenerek güvence altına alınır.

İLKELERİMİZ 

Müşteri Memnuniyeti Odaklı Yaklaşım

Yüksek rekabet gücüne ulaşabilmek için ön koşul, müşteri memnuniyetini sağlamaktır. Dış müşteri memnuniyetini sağlayabilmenin yolu, iç müşteri memnuniyetinden geçer. Çalışanlarımızın biribirini iç müşteri olarak algılayabilmesi, dış müşteriye ulaşan hizmetin kalitesinde belirleyicidir.

Toplam Kalite Yaklaşımı

Toplam Kalite anlayışının insan kaynakları sistemlerinin tüm süreçlerinde benimsenmesi, geri bildirimlerle sistemlerimizin sürekli iyileştirilmesi ve kalitenin tüm çalışanlarımız için yaşam biçimi olarak benimsenmesi esastır.

Sürekli Gelişim

Sürekli daha iyi ve kaliteli hizmet üreterek sektörümüzün en iyisi olmak yarışında, insan kaynakları süreçlerimizin sürekli iyileştirilmesi ve sürekli gelişim kültürünün hakim kılınması belirleyicidir.

Açık ve Sürekli İletişim

Müşterilerimizle çift yönlü ve açık iletişim kurabilmenin alanlarının yaratılması ve kaliteli iletişimin desteklenmesi, hedeflerimize hep birlikte ulaşabilmemiz için belirleyicidir.

Yaratıcılık ve Yenilikçilik

Takım çalışması anlayışı benimsenirken aynı zamanda çalışanların bireysel farklılıkları ve yaratıcılıklarının da desteklenerek kişi ve kurum için katma değere dönüştürülmesinin olanaklarını yaratmak başarımız için belirleyicidir.

Başvuru Formu

Şimdi başvuru formunu doldurarak Positive+'ın profesyonel ekibine katılabilirsiniz.