Sürekli Gelişim Yönetimi

Positive’in sektördeki 17 yıllık tecrübesi ile yaşadıklarını kurumsal hafızasına yerleştirmek ve sürekli gelişmenin kaçınılmaz olduğunun bilinci ile müşterilerine her geçen gün daha iyi hizmet vermek için Sürekli Gelişim Yönetimi (SGY)’ni uygulamaktadır.
Bu uygulama sayesinde kurumsal kültürünü tüm ekibi ile oluşturarak aynı hedefe odaklanmayı, bu hedefe hep birlikte ilerlemeyi amaçlar. Çalışmaların tümünün çıktıları hizmet verdiği müşterilerinin iş sonuçlarına doğrudan etki etmektedir.
Positive yönetim ekibinin tasarladığı SGY, yurtdışı örneklerini kopyalamak yerine, Türk insanının kültürünü örnekleyerek hayata geçirilmiş ve bu sayede saha uygulamalarında başarılı sonuçlar elde edilmiştir.
SGY, görevi ne olur ise olsun tüm ekibin birlikte hareket etmesi gerekliliğini önceliklerinin en başına koyar. Bu sayede alınan kararların uygulanabilirliği çok hızlı ve tüm ekip tarafından kabullenilmesi amaçlanır.
Tüm ekibin bu projeye destek vermesi adına, SGY için kurulan ekipler farklı departmanların temsilcilerinin bir araya gelmesi ile oluşturulur. Böylelikle her departmanın temsilci/lerinin birlikte aldığı kararlar hızla tüm departmanlar tarafından uygulanır.

Özetle:

Sürekli Gelişim Yönetimi, Performans Yönetim Sistemi’nin sonuçlarından başlar ve yine Performans Yönetim Sistemi’nin sonuçlarına bakılarak gelişimi ölçümlenir. Yılın 365 günü uygulamanın devam ettirildiği sürecin nihai hedefi “güçlü kurumsal hafıza, mutlu çalışan, mutlu müşteridir.”